Norra Cypern Fastighetsutveckling - Lyxvilla och lägenheter Cypern

Buying a property in the Turkish Republice of Northern Cyprus

Köpa en fastighet i den turkiska republiken norra Cypern

Att köpa fastighet i TRNC kan vara komplicerat och ansträngande för dem som inte är bekanta med lagen och det juridiska förfarandet. Hos oss blir det enkelt att köpa en fastighet.

SKATTER I RELATION TILL FASTIGHETSKÖP

Det finns fyra huvudsakliga skatter inblandade i varje försäljnings- och köptransaktion av fastighet, varav tre ska betalas av köparen och en av säljaren:
01

MOMS

Skatteverket kräver att en kopia av köpeavtalet uppvisas före äganderättens överlåtelse. Den kommer sedan att beräkna momsen baserat på kontraktsvärdet för fastigheten och är för närvarande 5 %.

skatter
02

Överföringsavgift

Överlåtelseavgifter som ska betalas till fastighetsregistret strax innan äganderättsöverlåtelsen äger rum betalas vanligtvis av köparen och har för närvarande sänkts från 6 % till 3 % av fastighetens taxeringsvärde. Fastighetsregistret kommer att se kontraktet av Försäljning före överlåtelsen av äganderätten för att bedöma värdet av fastigheten och kommer att beräkna Överlåtelseavgiften på grundval av taxeringsvärdet.

skatter
03

Stämpelskatt

Stämpelskatt som ska betalas till Skatteverket och beräknas på fastighetens kontraktsvärde. I allmänhet betalas stämpelskatt av köparen, även om detta alltid kan varieras av parterna genom en uttrycklig klausul i försäljningsavtalet. Alla köpeavtal måste registreras hos distriktets markkontor inom 21 dagar efter att de har undertecknats och det är nu obligatoriskt att stämpelskatten betalas med 0,5 % innan registrering kan ske.

skatter
04

Kapitalvinstskatt

Kapitalvinstskatt (Stopaj) ska betalas av säljaren och ska betalas till Skattekontoret och betalas i allmänhet av säljaren även om detta alltid kan varieras av parterna genom en uttrycklig klausul i köpeavtalet. Skatteverket kräver att en kopia av köpeavtalet uppvisas före äganderättens överlåtelse. Den kommer då att beräkna realisationsvinstskatten baserat på fastighetens taxeringsvärde och är för närvarande 4 %.

skatter

IEGĀDES PROCESS

Att besluta sig för att köpa en fastighet i norra Cypern är ett spännande och potentiellt livsförändrande beslut. Även om det finns vissa skillnader från att köpa en fastighet hemma, är det inte komplicerat när du väl förstår processen. Den här guiden bör ge en bra introduktion till de steg du behöver ta för att äga din egen fastighet på norra Cypern.

Avslöja
Dölj
Finansiera

Finansiera

Det finns ett antal sätt att finansiera ett fastighetsköp i norra Cypern – som utvecklare erbjuder vi långsiktiga betalningsplaner som passar din budget. Dessa är vanligtvis räntefria eller en kombination av räntefria med ränta beroende på hur lång avbetalningsplanen är. Vi rekommenderar alla våra kunder som funderar på att köpa en ny fastighet att lägga upp en plan och göra några beräkningar på hur du ska finansiera fastigheten innan du börjar leta.
Om du ansöker om bolån rekommenderar vi att du ansöker för ett erbjudande för att ta reda på din budget och vilka alternativ du har. Ett alternativ är att ansöka om bolån i en cypriotisk bank, där du vanligtvis kan få bolån för upp till 70–75 % av fastigheten. Ett annat alternativ är att belåna din befintliga bostad via din egen bank

Avslöja
Dölj
Anlita ett juridiskt ombud

Anlita ett juridiskt ombud

Det juridiska ombudet hjälper dig under hela köpprocessen och ansvarar för att informera dig om köpprocessen. Advokaten kommer också att förse dig med alla dokument som rör avgifter och skatter samt processen för att överföra lagfarten till ditt namn. Om du befinner dig utomlands under processen bör du ge advokaten en fullmakt att agera på dina vägnar. Kostnaden för att anlita en advokat varierar mellan £1 250 och £2 000 och betalas av köparen

Avslöja
Dölj
Reservationskontrakt

Reservationskontrakt

När du har hittat din bostad, reserverar du den genom att underteckna ett bokningskontrakt och betalar en bokningskostnad på vanligtvis mellan £2 500– £10 000. Denna överföring kommer att göras till ditt advokatkonto och inte till säljaren. När överlåtelsen är gjord är fastigheten borta från marknaden och din advokat börjar med due diligence för att se till att allt är i sin ordning med din nya bostad. Har du ansökt om bolån kommer en värdering av fastigheten att göras och banken avslutar ditt bolån.

Avslöja
Dölj
Köpekontrakt

Köpekontrakt

Om allt är i sin ordning med fastigheten är det dags att skriva på köpeavtalet. Detta görs vanligtvis cirka 14 dagar efter bokningskontraktet. När både säljare och köpare undertecknar köpekontraktet överförs 30 % av det överenskomna priset för fastigheten (minus reservationskostnaden) till advokatens klientkonto och advokaten bekräftar överlåtelsen till säljaren. Det avtalade datumet för tillträde är skrivet i köpekontraktet.

Avslöja
Dölj
Tillgång

Tillgång

Dagen för din tillträde till fastigheten träffas alla hos notarie för att slutföra köpet. Vid denna tidpunkt är alla eventuella inteckningar från säljaren borttagna från fastigheten och registreringen i lagfarten görs. De 10 % på advokatens klientkonto och de 90 % som är kvar av det avtalade priset överförs till säljaren. Nycklarna till fastigheten överlämnas och du har fått en ny bostad

Avslöja
Dölj
Att köpa off-plan

Att köpa off-plan

Att köpa utanför plan är lite annorlunda än att köpa en återförsäljningsfastighet. Vid alla nybyggnationer är det utvecklaren av fastigheten som blir säljare. Exploatören kommer att förse dig med all information om utvecklingen, till exempel när den ska byggas, färdig och när tillträde till fastigheterna kommer att ske.
Det finns renderingar, platsritningar och planritningar för utvecklingen för att ge dig en tydlig bild hur resultatet kommer att se ut. Exploatören kommer också att visa dig tomten för bebyggelsen och visa dig var din fastighet ligger. Du får se material och beroende på hur långt byggprocessen har gått, kanske du kan göra några förändringar på insidan av fastigheten för att den ska passa dina behov och smak.
Betalningsplanen för att köpa en ny utveckling beror på men vanligtvis kommer en reservationskostnad på £2 500-10 000 att betalas för att ta fastigheten från marknaden. Depositionsbeloppet kommer att dras av från försäljningspriset. Det återstående beloppet kommer att betalas i fyra eller fem etapper under bygget, medan den första är vid kontraktsskrivning och den sista betalningen vid överlåtelse av fastigheten.
När du köper en fastighet utanför plan eller som är under uppbyggnad, advokaten ställer skriftlig garanti i avtalet till dels ett datum för färdigställande enligt bygglov, ritningar etc. samt vite/försening för byggherren till förmån för köparen. Din ansökan till ministerrådet angående ditt tillstånd att köpa kommer att lämnas in av din advokat. För detta kräver advokaten ett oöppnat utdrag ur kriminalregistret (på engelska) från ditt hemlands polismyndighet, som visar att du inte har något brottsligt förflutet.
Ansökningsprocessen kan ta tid att godkännas men det gör det. inte påverka dig från att flytta in i fastigheten, hyra ut eller sälja den vidare. När din ansökan om köptillstånd behandlas gör ministerrådet sökningar i fastighetsregistret, militären och immigrationsmyndigheterna. Om resultatet är positivt kommer din ansökan att beviljas.

Vanliga frågor

Jag är inte medborgare i TRNC, men jag vill köpa två fastigheter i TRNC. Hur kan jag göra detta?

Du kan underteckna köpekontraktet för de två fastigheterna i ditt namn; du kan dock endast ansöka om köptillstånd för och ta äganderätten till en fastighet. Därför måste du hitta en nominerad (den här personen bör vara en vän eller släkting eller någon du känner och litar på) för att ta en titel till fastigheten och hålla fastigheten på förtroende åt dig eller så måste du starta ett TRNC-företag . Fråga din advokat för mer detaljerade råd om förtroende och företag.

Kan jag och min make köpa en egendom var?

Nej. Man och hustru räknas som ett hushåll och de nuvarande fastighetsbegränsningarna är en fastighet per hushåll.

Hur lång tid tar processen för köptillstånd och vad innebär det?

Denna process kan ta lite tid, nuvarande uppskattningar är cirka två år. Processen innebär att sökningar tas från fastighetsregistret, immigrationen och militären. Observera att för att ansöka om tillstånd att köpa måste du ta fram en kriminalregisterupplysningsrapport från ditt land.

Behöver jag vänta på mitt köptillstånd innan jag kan flytta in i min fastighet?

Nej. När din fastighet är färdigställd kommer du att kunna ta din egendom i besittning och flytta in. När kontrakten har bytts ut mellan parterna och registrerade på fastighetsregistret kommer du att förvärva förmånliga räntor och avtalsenliga rättigheter till fastigheten. Registrering av kontraktet säkerställer att du är skyddad från att fastigheten säljs eller överförs till tredje part och från att eventuella efterföljande panträtter läggs på fastigheten.

Kan jag sälja min fastighet innan jag får mitt köptillstånd?

Detta beror på villkoren för din kontraktsförsäljning. Din advokat kommer alltid att försöka förhandla med säljaren för att infoga en klausul som tillåter dig att sälja fastigheten innan du tar titeln. Solicitor förbereder helt enkelt en överlåtelse av kontrakt som ska undertecknas mellan dig, säljaren och de nya köparna och överlåter alla dina rättigheter och skyldigheter enligt kontraktet till den nya köparen.

Vilka skatter ska betalas på köpet och när ska dessa betalas?

Skatter, förutom stämpelskatt som ska betalas 21 dagar efter kontraktets datum, ska vanligtvis betalas direkt i slutet av transaktionen efter att ditt köptillstånd har beviljats och lagfarten har överförts till ditt namn. Vissa försäljare kräver dock att moms ska betalas på försäljningspriset vid datumet för leverans av innehav av fastigheten.

Vilka är skattesatserna?

Skattesatserna är följande: Överlåtelseavgift för fastighetsregistret - 3 %, moms - 5 %, stämpelskatt - 0,5 %

Hur får man uppehållstillstånd i den turkiska republiken norra Cypern?

Eftersom lagar och förordningar i Europeiska unionen inte tillämpas i TRNC; Europeiska unionens medborgare måste fortfarande följa uppehållsförfarandet på samma sätt som andra medborgare. Det finns ingen automatisk rätt att uppehålla sig och arbeta i TRNC för EU-medborgare.

När en person går in i TRNC stämplas deras pass i inresehamnen och detta ger den personen rätt att stanna kvar i TRNC för tidsperiod som anges på turistvisumet (vanligtvis tre månader) utan att arbeta. Vid utgången av denna period måste den personen lämna TRNC eller dömas till höga böter för att överskrida Turkiet, och därmed erhålla ytterligare ett turistvisum. För de personer som vill stanna i TRNC under en längre period än turistvisumperioden, en uppehållstillstånd måste erhållas. För att erhålla detta är den första anlöpshamnen den lokala polisstationens immigrationsavdelning. Du kommer att behöva uppvisa följande handlingar till polisen:

Passoriginal och fotokopia
Om du har lagfarten på egendomen i ditt namn, lagfarten (original) och fotokopia. Om du har köpt en fastighet under köpeavtal, men ännu inte fått lagfarten på fastigheten, köpekontrakt (original) och fotokopia. Om du bor i hyresbostad hyresavtalet (original) och fotokopia.
Ett brev från din lokala byhövding (Muhtar som de kallas på turkiska) om att du bor i hans by. Detta brev heter Ikametgah Belgesi på turkiska. Du kan vanligtvis hitta din Muhtar i centrum av byn där du bor nära den lokala kommunens byggnad (belediye på turkiska) eller postkontoret.
Bankdokument som visar att du har ett TRNC-bankkonto som har tillräckliga medel eller en regelbunden inkomst så att du kan försörja dig själv i TRNC utan att arbeta.
2 passfoton
6 TL-stämplar (Damga Pulu på turkiska) (beloppet som krävs ändras ständigt, så du bör göra ett urval av stämplar med dig i händelse av ytterligare stämplar krävs).
Polisen kommer då att hänvisa dig till Lefkosa statliga sjukhus, eller nu finns det vissa kliniker som har tillstånd att utföra detta arbete, för ett hälsotest. Testet kommer att kontrollera om det finns infektionssjukdomar som HIV, hepatit och TB. Efter att du har gjort hälsotestet kommer du att samla in resultat och ta dem oöppnade till immigrationskontoret i Lefkosa för att få uppehållstillståndet stämplat i ditt pass. Immigrationskontoret heter Muhaceret Dairesi på turkiska.

Det är viktigt att notera att uppehållstillståndet endast ger dig rätt att bo i TRNC. Det ger dig inte rätt att arbeta eller starta ett företag i TRNC. För att göra dessa saker behöver du antingen ett arbetstillstånd eller ett tillstånd för att starta ett företag. Uppehållstillståndet gäller i 1 år. Den måste förnyas varje år genom att följa samma procedur (förutom sjukhuskontrollen).

Observera att barn under 18 år inte kräver uppehållstillstånd. Detta gäller endast vuxna. Därför behöver familjer som flyttar till TRNC endast ansöka om uppehållstillstånd för de vuxna familjemedlemmarna. Icke-medborgare som föder ett barn i TRNC kommer att behöva meddela ambassaden eller konsulatet i sitt ursprungsland om barnets födelse och när detta har gjorts och ett brev om detta har erhållits från ambassaden eller konsulatet måste de ansöka till distriktskontoret (Kaymakamlik på turkiska) i det område där de bor för att registrera barnets födelse.

Att bli medborgare i TRNC är mer komplicerat. Medborgarskap ges till alla personer vars mor eller far är turkcypriot eller till de som är gifta med en turkcypriot. För närvarande finns det en ny lag i parlamentet som tillåter utländska medborgare att bli medborgare i TRNC efter 10 års vistelse i TRNC.

Vänligen fyll i följande formulär för att boka en gratis 3 dagars inspektionsresa till norra Cypern

Vänligen fyll i följande formulär för att boka en gratis 3 dagars inspektionsresa till norra Cypern

Se andra projekt

Välkommen till Malibu
  • Ny

Malibu

Välkommen till Malibu

Malibu, vår senaste utveckling, i Tatlisu, ligger på 16 000 kvm av förstklassiga fastigheter bara två minuters promenad från stranden med oöverträffad utsikt över havet och bergen.

Skaffa mer information
Strandnära lyxiga lägenheter
  • Ny

Atlantis

Strandnära lyxiga lägenheter

Ny unik lansering av strandnära utveckling inbäddat på ett förstklassigt läge i frontlinjen bara några minuters promenad till den privata spektakulära stranden.

Skaffa mer information
Skräddarsydd lyx
  • Ny

Poseidon

Skräddarsydd lyx

Poseidon-projektet ligger på ett förstklassigt läge vid den östra kusten med hisnande oavbruten utsikt och eftersökt läge, bara 100 meter till havet.

Skaffa mer information
Fantastiska oavbrutna vyer
  • Ny
  • Avslutad

Sea Magic Royal

Fantastiska oavbrutna vyer

Vi är stolta över att kunna meddela att vi slutfört vår senaste utveckling av 2- och 3-rumslägenheter vid havet i Esentepe.

Skaffa mer information
Exklusivt bra läge
  • Ny
  • Avslutad

Elite Residence

Exklusivt bra läge

Vi har inte bara omdefinierat stadslivet utan också designat privilegierade takvåningar, där värdet av dina pengar stipulerar en annan dimension av lyx.

Skaffa mer information
Den lyxiga livsstilen
  • Avslutad

Sea Magic Premium

Den lyxiga livsstilen

Letar du efter din drömfastighet vid havet? Lägenhet med 2&3 sovrum kommer att ligga med spektakulär utsikt över Medelhavet och bergen och bara en kort promenad från stranden!

Skaffa mer information
Lyxig lägenhet och villor vid havet
  • Avslutad

Sea Magic Park

Lyxig lägenhet och villor vid havet

Arkitekturen har utformats för att säkerställa oavbruten utsikt över Medelhavet och bergen från alla hörn av utvecklingen.

Skaffa mer information
Exklusivt läge
  • Avslutad

Sea Magic

Exklusivt läge

Sea Magic (Deniz Sihir) var Carrington Groups mest ambitiösa projekt vid den tiden. Mycket få fastigheter på norra Cypern har den kvalitet och faciliteter som vi har på Deniz Sihir.

Skaffa mer information
Ring dig först?

Ring dig först?

Vänligen fyll i detta formulär

Boka besiktningsresa

Boka besiktningsresa

Vänligen fyll i detta formulär

Lämna in ansökan

Lämna in ansökan

Vänligen fyll i detta formulär

Tack

Din ansökan har godkänts

Thank you! Your application has been accepted